Hällristning, bilder och tecken som i 
förhistorisk tid ristats eller huggits
på släta berghällar eller lösa stenblock.

I Sverige och Norge finns några av världens finaste hällristningslokaler.

De skandinaviska hällristningarna dateras främst till yngre stenålder och bronsålder. 

De sydskandinaviska hällristningarna förekommer talrikast i Bohuslän och Sydnorge men även i Uppland (Enköpingstrakten), Södermanland, Östergötland (Norrköping), Småland (Västervik), Blekinge (Möckleryd), Skåne (Simris) samt på Bornholm. Här är bilderna mer schematiska och ofta i form av jordbruksristningar. Motivkretsen utgörs här av skepp, vagnar, vapen, hjulbilder, fotsulor, människor och redskap, i regel fristående från varandra.Det vanligaste hällristningsmotivet är dock skålgropar.

Ur FOCUS 99 © Norstedts


Art nr 6
 

Om detta motiv finns olika teorier. Är det gudagestalter eller solpräster
i någon helig ceremoni ?. Eller kanske det är män i strid med hjälmar
och höjda sköldar. Förklaringarna kan vara många och vi kan ju bara gissa.


  
Priser och leveransvillkor för återförsäljare
Klicka här !
Länk till 
Mailorder
Tillbaka till 
Första Sidan
Tillbaka till 
Sortimentlista

 
SPECIALTILLVERKNING

 Vi kan på begäran även tillverka andra stenar.
Bland våra kunder finns kommuner, muséer,
hembyggdsföreningar, turistbyråer m fl. 

Tag kontakt med oss för offert ! 

email: KLICKA HÄR !

"snailmail" Vikingsouvenir   Hedvägen 4 
247 41  S.Sandby 

tel: 0708875989