Hällristning, bilder och tecken som i 
förhistorisk tid ristats eller huggits
på släta berghällar eller lösa stenblock.

I Sverige och Norge finns några av världens finaste hällristningslokaler.

De skandinaviska hällristningarna dateras främst till yngre stenålder och bronsålder. 

De sydskandinaviska hällristningarna förekommer talrikast i Bohuslän och Sydnorge men även i Uppland (Enköpingstrakten), Södermanland, Östergötland (Norrköping), Småland (Västervik), Blekinge (Möckleryd), Skåne (Simris) samt på Bornholm. Här är bilderna mer schematiska och ofta i form av jordbruksristningar. Motivkretsen utgörs här av skepp, vagnar, vapen, hjulbilder, fotsulor, människor och redskap, i regel fristående från varandra.Det vanligaste hällristningsmotivet är dock skålgropar.

Ur FOCUS 99 © Norstedts


Art nr 5

  Ristningen avbildar en bröllopsscen från bronsåldern.
Kultprästen lyfter den heliga yxan och välsignar bröllopsparet.
Avbildade kvinnor är sällsynta på hällristningar 
men kännetecknas genom sina hästsvansfrisyrer.


 
Priser och leveransvillkor för återförsäljare
Klicka här !
Länk till 
Mailorder
Tillbaka till 
Första Sidan
Tillbaka till 
Sortimentlista

 
SPECIALTILLVERKNING

 Vi kan på begäran även tillverka andra stenar.
Bland våra kunder finns kommuner, muséer,
hembyggdsföreningar, turistbyråer m fl. 

Tag kontakt med oss för offert ! 

email: KLICKA HÄR !

"snailmail" Vikingsouvenir   Hedvägen 4 
247 41  S.Sandby 

tel: 0708875989