Minnessten från freden i Brömsebro


Art-nr: 2

Brömsebro-freden ingicks 1645 mellan Sverige och Danmark

och avslutade 1643-45 års krig. Sverige erhöll öarna Ösel

och Gotland och landskapen Jämtland och Härjedalen.

Dessutom fick det Halland som pant på 30 år.

Ur svensk synvinkel var befrielsen från Öresundstullen

kanske det viktigaste och tillsammans med de andra villkoren

innebar freden att Danmarks maktställning i Norden bröts.

Freden varade i knappt 12 år.


 
Priser och leveransvillkor för återförsäljare
Klicka här !
Länk till 
Mailorder
Tillbaka till 
Första Sidan
Tillbaka till 
Sortimentlista

 
SPECIALTILLVERKNING

 Vi kan på begäran även tillverka andra stenar.
Bland våra kunder finns kommuner, muséer,
hembyggdsföreningar, turistbyråer m fl. 

Tag kontakt med oss för offert ! 

email: KLICKA HÄR !

"snailmail" Vikingsouvenir   Hedvägen 4 
247 41  S.Sandby 

tel: 0708875989