Redan  200 e.K hade kännedom
om runskriften kommit till Norden.

Omkring år 400 e.K började den användas till inskrifter på stenar.

Men först på 1000-talet blev runstenar mera allmänna i vårt land.

Stenen restes vanligen till minne av någon avliden person eller ,
som monument över ett utfört stordåd.

I Sverige finns mer än 3500 
runstenar, varav de äldsta dateras 
till 200 e.K.


Art nr 29

Denna magnifika runsten i svartgrå gnejsgranit står på vänster sida
av vägen till Sikhjälma, ca 500 meter från vägkorsningen vid Lingnårne.

Stenen är 2,5 meter hög, 90 cm bred och 45 cm tjock.

Inskriptionen lyder:

Huskarl och Djure, fader och son reste denna sten efter Djurger,
Huskarls broder och Djures son. Fasttegn ristade dessa runor.


 
Priser och leveransvillkor för återförsäljare
Klicka här !
Länk till 
Mailorder
Tillbaka till 
Första Sidan
Tillbaka till 
Sortimentlista

 
SPECIALTILLVERKNING

 Vi kan på begäran även tillverka andra stenar.
Bland våra kunder finns kommuner, muséer,
hembyggdsföreningar, turistbyråer m fl. 

Tag kontakt med oss för offert ! 

email: KLICKA HÄR !

"snailmail" Vikingsouvenir   Hedvägen 4 
247 41  S.Sandby 

tel: 0708875989